LETNÍ KEMPY 2021 - obsazeno

V rámci snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku organizujeme letní kempy.

Naše cíle jsou:

podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,

propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,

obnovit pracovní a studijní návyky dětí,

podpořit zájem dětí o vzdělávání,

podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,

podpořit návyky zdravého životního stylu,

podpořit pohybové aktivity dětí.

BLIŽŠÍ INFORMACE O AKCI:

Dopolední blok - formální i neformální vzdělávání a obnovení studijních návyků 

Odpolední blok - pohybové aktivity, zdravý životní styl, spolupráce různých věkových kategorií dětí. 

Dále výlety, sběr lesních plodů, poznávání přírody, základy vaření, práce se dřevem, táborové ohně, turnajovky, ...

Celkem je přichystáno více než 20 kempů vždy v 5ti denní cyklech s počtem účastníků minimálně 15.

3.7.-7.7. obsazeno
3.7.-7.7. obsazeno
3.7.-7.7. obsazeno
10.7.-14.7. obsazeno
10.7.-14.7. obsazeno
10.7.-14.7. obsazeno
15.7.-19.7. obsazeno
15.7.-19.7. obsazeno
15.7.-19.7. obsazeno
24.7.-28.7 obsazeno
24.7.-28.7 obsazeno
24.7.-28.7 obsazeno
29.7.-2.8. obsazeno
29.7.-2.8. obsazeno
29.7.-2.8. obsazeno
7.8.-11.8. obsazeno
7.8.-11.8. obsazeno
7.8.-11.8. obsazeno
12.-16.8. obsazeno
12.-16.8. obsazeno
12.-16.8. obsazeno