OPATŘENÍ 2020

Vážení rodiče,

připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají táborů v době koronavirové. Informace jsou primárně určené pro rodiče, kteří mají přihlášené děti na naše tábory, budou ale jistě zajímavé i pro ty, kteří tábor pro své děti teprve hledají.

Jsou požadavky Ministerstva zdravotnictví na letním táboře splnitelné?

Ano, jsou. V opačném případě bychom o konání tábora ani neuvažovali. Ač jsou požadavky prezentovány "pouze" jako doporučení, bereme vše naprosto vážně a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí jsme si nastavili podmínky provozu, které jsou s doporučeními v souladu.

Jaké budou změny v organizaci tábora?

Změny určitě nastanou. Nejzásadnější bude podrobný zdravotní filtr při odjezdu na tábor. Budeme všem, včetně personálu, měřit teplotu a kontrolovat u nich případné příznaky onemocnění. Na samotném táboře budeme během prvních dnů preventivně měřit teplotu všem dětem i personálu. Kontakt s okolím omezíme na minimum a na místech, na kterých to bude nutné, bude k dispozici dezinfekce. Kromě základního zásobování a výjimečných situací nebude do tábora vpuštěn nikdo z jiného prostředí.

Budeme se snažit, aby změny v provozu neměly na děti v průběhu tábora již žádný vliv. Je ale potřeba počítat s rozšířením položek doporučeného vybavení dětí a se zvýšenými požadavky na osobní hygienu, včetně pravidelného dezinfikování rukou. Podrobné detaily budou součástí pokynů, které vám před konáním tábora zašleme.

Celá organizace bude závislá na aktuální epidemiologické situaci. Je možné, že vás v případě negativního vývoje budeme kontaktovat s novými opatřeními.

Jak vysoké vidíte riziko nákazy na vašem táboře?

Problematika COVID je i pro odborníky zcela nová a těžko predikovatelná. Toto platí i o letních táborech. Určité riziko vždy bude. Osobně si ale myslím, že v rámci našeho scénáře bude námi ovlivnitelné riziko minimalizováno - chceme jít do spuštění tábora s naprosto čistým svědomím, že jsme udělali maximum pro ochranu a bezpečí všech osob. Vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, aktuálně ale počítáme s následujícími kroky:

  • kompletní dezinfekce tábora před naším příjezdem a odstup od předchozího turnusu,

  • karanténní režim tábora - minimalizace vstupu nezúčastněných osob do tábora, minimalizace odchodů mimo tábor,

  • pravidla dezinfekce rukou - u sociálních zařízení bude vždy k dispozici voda + mýdlo + dezinfekce, podrobnější monitoring zdravotního stavu, včetně měření teploty,

  • ochranné pomůcky pro kuchyň, potravináře, zdravotnice.

Dojde ke zvýšení ceny tábora, když jsou na pořadatele kladeny výrazně vyšší požadavky na hygienu a celkovou organizaci?

Požadavky na množství dezinfekce, ochranných pomůcek a aktuálně dramaticky rostoucí ceny potravin v důsledku omezení produkce a výroby budou významným zásahem do táborového rozpočtu. Ač již někteří provozovatelé cenu upravují, za náš tábor tak nečiníme. Z našeho pohledu by úpravy nebyly zcela fér. Nicméně, pokud máte možnost zajistit našemu táboru sponzorský dar, ať už finanční nebo věcný, budeme nesmírně vděční.

Dojde ke změně povinných formulářů?

Dobrá zpráva - nedojde k rozšíření o žádný další tiskopis. Některé se ale stávají zásadnějšími s ohledem na jejich právní důsledky. Povinným dokladem pro účast dítěte na letním táboře bude stále:

  1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte s vyplněnou položkou očkování (vystavený ideálně v roce 2020),

  2. Prohlášení o bezinfekčnosti - v letošním roce zásadní formulář, který bude rozšířen i o potvrzení rodičů o bezpříznakovosti na onemocnění COVID-19 s právními následky v případě zamlčení jakékoli informace.

Je něco, s čím vám jako rodiče můžeme pomoci?

Určitě ANO. Asi to nejdůležitější - berte, prosím, váš podpis při prohlášení o bezinfekčnosti opravdu zcela vážně a ZODPOVĚDNĚ!

Neméně důležitá prosba - řiďte se, prosím, našimi pokyny a doporučeními. Vše má svůj důvod a náš cíl je společný - super 14 dní na táboře pro všechny děti!

Kromě výše uvedených pro nás samozřejmě má význam cokoli z provozního materiálu, jelikož požadavky jsou v letošním roce rozšířeny o dezinfekce, dezinfekční mýdla, apod.

Jsme rádi i za jakékoli reklamní předměty pro děti. Tímto děkujeme všem, kteří nás podpoří nebo podpořit plánují.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na 774 044 244 nebo info@taborybeskydy.cz

Za kolektiv vedoucích a personálu tábora

Jaroslav Lanča