TISKOVÁ ZPRÁVA

o podpoře projektu Moravskoslezským krajem

Moravskoslezský kraj v roce 2021 podpořil náš projekt 
OPRAVDOVÉ STANOVÉ TÁBORY BESKYDY - DOVYBAVENÍ ETAPA II


Projekt měl za cíl dovybavit tábořiště novou, dřevěnou podlahou v jídelně, užitkovým pódiem na mytí nádobí, celkově dovybavit provoz kuchyně a jídelny a pořídit elektrocentrálu.

Veškeré práce jsme stihli v plánovaném harmonogramu, takže vše bylo připraveno na největší nápor, tzn. prázdninový provoz. Vzhledem k tomu, že v jedné polovině jídelny byly uskladněny táborové podsady, postele a další spousta materiálu, bylo potřeba se samotnou instalací podlahy počkat až do stavění celého tábora. Původní podklad podlahy v jídelně bylo hrubé kamenivo, které bylo velmi nebezpečné. Odvozili jsme tedy kamenivo a připravili plochu pro instalaci roštu, na který se podlaha instalovala. Samotnou podlahu instaloval stolař Karel Červenka, který již v našich podmínkách pracoval. Vyrobil také odnímatelné bočnice kolem celé jídelny, které rovněž přispějí k celkové bezpečnosti pohybu dětí i vedoucích. Novou podlahu i bočnice jsme natřeli kvalitní barvou od firmy Hahn a syn s.r.o, která v sobě obsahuje i impregnaci. Celkem jsme udělali 3 nátěry. 2x před prázdninami a 1x po prázdninách. Řezivo na podlahu a bočnice jídelny nám zajistila firma Sruby Pacák.

Rošt na mytí velkého kuchyňského nádobí, včetně zábradlí a včetně roštu pro zázemí kuchyně bylo na míru a na místě svařované. V rámci dovybavení kuchyně a jídelny, se nám díky položení 1100 metrů hadice, podařilo zajistit stálou tekoucí vodu. Toto bylo velmi náročně a odladění celé soustavy trvalo dlouho. Zdroj vody, který je výše, než tábořiště je opravdu daleko. Bylo nutné zajistit dostatečný spád vody, po celé délce, tak aby tlak vodu vytlačil zpět na úroveň tábořiště. Na 1100 metrech je převýšení jen cca 6 metrů. Ve všech fázích přípravy a realizace jsme rovněž využili nově pořízenou centrálu Honda. Jelikož jsme v místě, kde není elektřina tak byla centrála mnohdy nenahraditelná.

Hodnocení:

Dovybavení tábořiště, pořízené díky podpory MSK umožnilo bezpečný a o velký kus příjemnější provoz. Děti ocenily především bezpečnou podlahu v jídelně a rošt na mytí nádobí. O naše tábořiště se staráme srdcem a díky ohlasům dětí, rodičů i návštěvníků z celoročních akcí, víme, že patří mezi nejkrásnější tábořiště vůbec. Nutno zdůraznit, že bez podpory MSK by tomu tak nebylo. Velmi si této podpory vážíme. I díky MSK se nám podařilo vybudovat prostředí, uprostřed Beskyd, kde se děti i vedoucí rádi vrací a tráví volný čas, obklopení lesy a panenskou přírodou. Jsme přesvědčení, že je nutné zachovat a udržovat tradici opravdových táborů, táborů bez wifi, TV a dalších vymožeností. Vzhledem k zpětným vazbám od účastníků, věříme, že se nám to daří a zároveň je to pro nás závazek do dalších let.

V Ostravě dne 30.11.2021
Jaroslav Lanča
předseda "Žijeme naplno", z.s.